Inhalationstekniker

Pulverinhalatorer

Pulverinhalatorer som kapsel

Sprayinhalatorer


Få ut det bästa av din medicin

För att de läkemedel du inhalerar ska få så bra effekt som möjligt är det viktigt att du inhalerar på rätt sätt.
Olika dosinhalatorer med pulver eller spray har olika inhalationsteknik. Din läkare, KOL-sjuksköterska eller motsvarande bör ge dig:

  • En ordentlig genomgång och instruktion av hur just din dosinhalator ska användas.
  • Möjlighet att träna och få återkoppling på om du gör rätt.
  • Uppföljning av din inhalationsteknik då du går på uppföljning.
På webbsidan medicininstruktioner finns tydliga instruktionsfilmer för olika dosinhalatorer under rubriken Astma│Allergi │KOL. 

Gå gärna in på webbsidan och kontrollera att du inhalerar rätt och får bästa möjliga effekt av ditt läkemedel.

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-09