Undvik en kraftig försämring

Strategi för att undvika en kraftig försämring

Kontakta hälso- och sjukvården så fort du misstänker ett försämringstillstånd
Du ska alltid kontakta hälso- och sjukvården om du misstänker att du har ett försämringstillstånd. Det är viktigt att du talar om att du har KOL eftersom det påverkar bedömningen av dina symtom.

 
Har du en skriftlig behandlingsplan?
Många med KOL har en skriftlig behandlingsplan där det står hur man själv kan öka sin medicinering vid tecken på ett försämringstillstånd. Om du inte har en skriftlig behandlingsplan kan du fråga efter en sådan och utveckla en tillsammans med din läkare och/eller KOL-sjuksköterska.

Även om du ökar din medicinering i enlighet med planen är det viktigt att du håller kontakt med din vård-/hälsocentral för att avgöra om du behöver träffa en läkare eller sjuksköterska.

Om du inte har en egen behandlingsplan kan du läsa i tabellen Allmän strategi för egenvård vid försämringstillstånd  om vad du kan göra själv för att undvika ett kraftigt försämringstillstånd. Ta dock alltid kontakt med primärvården och diskutera dina symtom och egenvård med dem.

 

Allmän strategi för egenvård vid försämringstillstånd. Kontakta alltid primärvården eftersom strategin kan behöva förändras efter bedömning av ditt hälsotillstånd.

Symtom

Mediciner

Övrig behandling

Ökad andfåddhet, tecken på förkylning,

Använd kortverkande luftrörsvidgande medicin, upp till 8 ggr/dag

Fortsätt med fysisk aktivitet men något lugnare

Använd tekniker för att få upp slem vid behov

Ökad mängd slem, ändrad färg på slemmet

Efter konsultation med läkare: kortisonbehandling och/eller antibiotikabehandling

Fortsätt med fysisk aktivitet men något lugnare

Använd tekniker för att få upp slem vid behov


Motståndsandning (PEP-andning) vid försämringstillstånd

För att få en djupare, effektivare andning och minska andnöd/andfåddhet är det bra att genomföra motståndsandning (PEP) vid ett försämringstillstånd.

Om du har problem med slem gör PEP-andningen att slemmet lossnar lättare. PEP-andningen kombineras med huffing/hosta för att lättare få upp slemmet. PEP står för positivt tryck på utandningen. PEP-andning genomförs som det beskrivs i rutan Instruktion för PEP-andning vid försämringstillstånd.

Motstånd på utandningen får man genom att använda ett hjälpmedel, t ex en PEP-flaska, PEP-pipa, PEP-mask eller BA-tub eller genom att använda pysandning.

Motståndet i PEP-hjälpmedlet ska vara cirka 10-15 cm vatten. Pysandning ger ett motstånd på ca 5 cm vatten. En sjukgymnast/fysioterapeut kan prova ut ett PEP-hjälpmedel med optimalt motstånd.

 
Fysisk aktivitet vid försämringstillstånd
Fysisk aktivitet/träning har stor betydelse vid ett försämringstillstånd. Läs mer om fysisk aktivitet vid försämringstillstånd.

Instruktion för PEP-andning vid försämringstillstånd

Instruktion för PEP-andning om du har slem

1. Andas in luft genom näsan (om möjligt).

2. Andas ut luften i PEP-hjälpmedlet eller med pysandning:

  • Utandningen ska vara lätt aktiv men inte forcerad, du ska orka flera andetag i följd.
  • Utandningen ska vara mindre än inandningen så att du ”tankar upp dig” med luft.
3. Andas in och ut 10 gånger i PEP–hjälpmedlet eller med pysandning.
4. Huffa eller hosta.
5. Upprepa steg 1 till steg 4 tre gånger.
6. Avsluta med några vanliga andetag i PEP–hjälpmedlet eller med pysandning.
  • Genomför PEP-andning 2-5 gånger per dag efter behov.
 
Instruktion för PEP-andning om du inte har slem:

Använd pysandning när andningen känns jobbig i vila. Om du har behov av att underlätta andningen ytterligare kan du prova att sitta i en funktionell andningsviloställning.

Använd pysandning när du är fysiskt aktiv. Pysandning kan användas för att underlätta vid alla typer av fysiska aktiviteter t ex då du promenerar, går i trappa eller gör muskelstärkande övningar.

Sidan uppdaterades senast: 2017-11-21