Stöd för rökstopp

Om Vårdguidens app Rökfri

Rökfri utvecklas och förvaltas av 1177 Vårdguiden och Sluta-Röka-Linjen granskar innehållet. Rökfri finns både på nätet och i mobilen och har inga kopplingar till kommersiella intressen.

Tjänsten är uppdelad i två faser. En förberedelsefas på 14 dagar, då användaren bygger upp sina strategier för att sluta röka, och en fas efter rökstoppet då användaren får stöd för att fortsätta hålla sig rökfri. Hela tiden finns en virtuell coach som kommer med konkreta tips och råd.

 

Om Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en nationell och kostnadsfri stödtelefon som har hjälpt personer med tobaksberoende i över 15 år. Sluta-Röka-Linjen får årligen cirka 10 000 samtal, främst från rökare och snusare som funderar över sina tobaksvanor men också från dem som nyligen har slutat. Sluta-Röka-Linjens idé är att hjälpa personer som är tobaksberoende att hitta sitt eget sätt att sluta.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt, vilket har redovisats i form av ett flertal rapporter och vetenskapliga artiklar. Det primära utfallsmåttet är rök- eller snusfrihet 12 månader efter första samtalet. En doktorsavhandling 2005 visade att ca 30 % fortfarande är rökfria vid den tidpunkten vilket är ett resultat som står sig väl jämfört med andra rökavvänjningsmetoder. Nyare siffror visar att Sluta-Röka-Linjen nu ytterligare ökat andelen rökfria till 35 %.

 

Du kan hänvisa patienter till Sluta-Röka-Linjen

Du kan hänvisa dina patienter till Sluta-Röka-Linjen, antingen genom att ge patienten deras kort och uppmana patienten att själv ringa. Du kan också hänvisa med hjälp av en hänvisningsblankett. Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in till Sluta-Röka-Linjen. Inhämta patientens samtycke till att bli uppringd.

Du som arbetar praktiskt med tobaksavvänjning är välkommen att höra av dig till Sluta-Röka-Linjen om du vill ha tips, handledning, eller bara någon att diskutera med. Sluta-Röka-Linjen är en kunskapscentral för tobaksavvänjning. Behandlarna är utbildade tobaksavvänjare och har en bakgrund inom vård-, tandvård, folkhälsovetenskap och hälsopedagogik.

Du kan beställa informationsmaterial från Sluta-Röka-Linjen. Kort, kortställ och affischer beställer du kostnadsfritt medan SRL:s broschyrer kan beställas till självkostnadspris.Sidan uppdaterades senast: 2017-06-09